Towalex Skumvätskor

• Marknadens bredaste program av P-märkta skumvätskor 
• En vidareutveckling av Komet Extrakt 
• ARC-miljö – miljöalternativet 
• Från Total Walther – ledande leverantör av släckmedel
• Med mer än 100 års erfarenhet. 

Towalex MB 5:
MB 5 är en skumvätska mot brand i petroleumprodukter och kolväteföreningar. Den är inte användbar mot polära vätskor eller t ex. bensin med hög inblandning av alkohol. 

Inblandningsförhållande är 3 %. Den kan användas som tung-, mellan- eller lättskum. Liksom flertalet skumvätskor från Total Walther är den P – märkt. En jämn och hög kvalitet garanteras av de kontrollrutiner som därigenom åläggs tillverkaren. I avtalet om P – märkning ingår att även provningsanstalten skall utföra kontinuerliga kontroller av den färdiga produkten och av produktionsrutiner och kvalitetsäkringsystem.

Towalex ARC Miljö: 
Towalex ARC Miljö är den första alkoholresistenta skumvätskan i världen utan glykoler eller glykoletrar. Den saknar också de konserveringsmedel och tungmetaller som många proteinbaserade vätskor innehåller. 

Towalex Skumvätskor
Klicka för att förstora