Pulverlansen

Pulverlansen Lång Bredstrålande

Lång Bredstrålande

Pulverlansen har en genomarbetad strålbild som utnyttjar det släck-medel man bär med sig på bästa sätt. -Pulverlansen tillgodoser ett högt flöde.

Pulverlansen Originalet

Pulverlansen Originalet

Pulverlansen har en genomarbetad strålbild som utnyttjar det släck-medel man bär med sig på bästa sätt. -Pulverlansen tillgodoser ett högt flöde.