Övning/Utbildning

Aeros eldningskar

Aeros eldningskar

Eldningskar

Branddockor

Branddockor

För övning

Container

Container

För eldning och förvaring

Dörr

Dörrar

Övningsdörrar

Firetrainer

Firetrainer

En klassisk brandgivare med vattenbad.
Gasol strömmar ut i karet som fylles med vatten och antändes med hjälp av fjärrkontrollen.

Svenska Räddningsprodukter

Övningsdockor

Svenska Räddningsprodukter