Oxy Box

Med OXY BOX kan syrebehandling påbörjas redan på skadeplatsen.
100 % Syrgas

 

OxyboxOxy boxoxybox

Oxy Box
Klicka för att förstora